KOPS - The Institutional Repository of the University of Konstanz

Sposoby pośredniego wyrażania prośby w języku polskim (w porównaniu z innymi językami słowiańskimi)

Sposoby pośredniego wyrażania prośby w języku polskim (w porównaniu z innymi językami słowiańskimi)

Cite This

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

BREHMER, Bernhard, 2007. Sposoby pośredniego wyrażania prośby w języku polskim (w porównaniu z innymi językami słowiańskimi). Kongres Polonistyki Zagranicznej. Posen, Jun 8, 2006 - Jun 11, 2006. In: CZERMIŃSKIEJ, Małgorzaty, ed.. Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych : III Kongres polonistyki zagranicznej, Poznań, 8 - 11 czerwca 2006 roku. Poznan:Wydawn. Naukowe Uniw. im. Adama Mickiewicza, pp. 857-872. ISBN 9788323217251

@inproceedings{Brehmer2007Sposo-49527, title={Sposoby pośredniego wyrażania prośby w języku polskim (w porównaniu z innymi językami słowiańskimi)}, year={2007}, number={94}, isbn={9788323217251}, address={Poznan}, publisher={Wydawn. Naukowe Uniw. im. Adama Mickiewicza}, series={Seria Filologia polska}, booktitle={Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych : III Kongres polonistyki zagranicznej, Poznań, 8 - 11 czerwca 2006 roku}, pages={857--872}, editor={Czermińskiej, Małgorzaty}, author={Brehmer, Bernhard} }

<rdf:RDF xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/" xmlns:dspace="http://digital-repositories.org/ontologies/dspace/0.1.0#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > <rdf:Description rdf:about="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/49527"> <dcterms:issued>2007</dcterms:issued> <dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/45"/> <bibo:uri rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/49527"/> <dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/45"/> <dc:creator>Brehmer, Bernhard</dc:creator> <dcterms:title>Sposoby pośredniego wyrażania prośby w języku polskim (w porównaniu z innymi językami słowiańskimi)</dcterms:title> <void:sparqlEndpoint rdf:resource="http://localhost/fuseki/dspace/sparql"/> <dc:contributor>Brehmer, Bernhard</dc:contributor> <dcterms:available rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2020-05-15T15:01:55Z</dcterms:available> <dcterms:rights rdf:resource="https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/"/> <dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2020-05-15T15:01:55Z</dc:date> <dc:language>und</dc:language> <foaf:homepage rdf:resource="http://localhost:8080/jspui"/> <dc:rights>terms-of-use</dc:rights> </rdf:Description> </rdf:RDF>

This item appears in the following Collection(s)

Search KOPS


Browse

My Account