KOPS - Das Institutionelle Repositorium der Universität Konstanz

Principiul german al separării organelor de poliție de organele pentru protecția ordinii constituționale : Cadrul legal

Principiul german al separării organelor de poliție de organele pentru protecția ordinii constituționale : Cadrul legal

Zitieren

Dateien zu dieser Ressource

Dateien Größe Format Anzeige

Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien.

TIMU, Codrin, Martin IBLER, 2016. Principiul german al separării organelor de poliție de organele pentru protecția ordinii constituționale : Cadrul legal. In: Revista de Drept constituțional(2), pp. 148-156. ISSN 2457-8754

@article{Timu2016Princ-36590, title={Principiul german al separării organelor de poliție de organele pentru protecția ordinii constituționale : Cadrul legal}, year={2016}, number={2}, issn={2457-8754}, journal={Revista de Drept constituțional}, pages={148--156}, author={Timu, Codrin and Ibler, Martin} }

<rdf:RDF xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/" xmlns:dspace="http://digital-repositories.org/ontologies/dspace/0.1.0#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > <rdf:Description rdf:about="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/36590"> <dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2017-01-11T16:15:59Z</dc:date> <dc:contributor>Timu, Codrin</dc:contributor> <dc:creator>Ibler, Martin</dc:creator> <dc:language>und</dc:language> <dcterms:title>Principiul german al separării organelor de poliție de organele pentru protecția ordinii constituționale : Cadrul legal</dcterms:title> <dcterms:abstract xml:lang="und">„Principiul constituțional al statului de drept și statului federal, precum și protecția drepturilor fundamentale pot interzice fuzionarea anumitor organe sau delegarea acestora cu atribuții incompatibile cu poziția lor constituțională.“ În acest mod menționează Curtea Constituțională Federală a Germaniei principiul separării organelor de poliție de organele pentru protecția ordinii constituționale, însă judecătorii nu reușesc până acum să întrunească o decizie cu privire la cadrul legal al acestui principiu. După atentatele teroriste în Statele Unite ale Americii, Spania, Franța, Belgia și Germania, colaborarea dintre organele statului a fost în mod continuu intensificată. Discuția despre cadrul legal al principiului separării, având ca și scop siguranța statului de drept și a drepturilor fundamentale, a rămas însă în loc. Într-un timp, în care siguranța cetățenilor în fața atentatelor teroriste îngrădește tot mai mult drepturile fundamentale, tratarea acestui subiect este de o deosebită importanță, pentru a nu permite repetarea greșelilor Republicii de la Weimar privind protecția statului. Articolul prezent tratează cadrul legal german al principiului separării organelor de poliție de organele pentru protecția ordinii constituționale și oferă un răspuns la întrebarea dacă acesta are rang constituțional.</dcterms:abstract> <dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/44"/> <dc:contributor>Ibler, Martin</dc:contributor> <foaf:homepage rdf:resource="http://localhost:8080/jspui"/> <bibo:uri rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/36590"/> <void:sparqlEndpoint rdf:resource="http://localhost/fuseki/dspace/sparql"/> <dc:creator>Timu, Codrin</dc:creator> <dcterms:issued>2016</dcterms:issued> <dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/44"/> <dcterms:available rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2017-01-11T16:15:59Z</dcterms:available> </rdf:Description> </rdf:RDF>

Das Dokument erscheint in:

KOPS Suche


Stöbern

Mein Benutzerkonto