KOPS - The Institutional Repository of the University of Konstanz

Los zand of geemancipeerde burgers? : Bewegingen op de Nederlandse kiezersmarkt 2006-2010

Los zand of geemancipeerde burgers? : Bewegingen op de Nederlandse kiezersmarkt 2006-2010

Cite This

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

MEER, Tom van der, Rozemarijn LUBBE, Erika van ELSAS, Martin ELFF, Wouter van der BRUG, 2012. Los zand of geemancipeerde burgers? : Bewegingen op de Nederlandse kiezersmarkt 2006-2010. In: MARKTONDERZOEKASSOCIATIE, , ed.. Ontwikkelingen in het marktonderzoek : jaarboek 2012. Haarlem:De Vrieseborch, pp. 211-228

@incollection{Meer2012geema-22274, title={Los zand of geemancipeerde burgers? : Bewegingen op de Nederlandse kiezersmarkt 2006-2010}, year={2012}, address={Haarlem}, publisher={De Vrieseborch}, booktitle={Ontwikkelingen in het marktonderzoek : jaarboek 2012}, pages={211--228}, editor={MarktOnderzoekAssociatie}, author={Meer, Tom van der and Lubbe, Rozemarijn and Elsas, Erika van and Elff, Martin and Brug, Wouter van der} }

<rdf:RDF xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/" xmlns:dspace="http://digital-repositories.org/ontologies/dspace/0.1.0#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > <rdf:Description rdf:about="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/22274"> <dcterms:title>Los zand of geemancipeerde burgers? : Bewegingen op de Nederlandse kiezersmarkt 2006-2010</dcterms:title> <dcterms:rights rdf:resource="https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/"/> <dc:rights>terms-of-use</dc:rights> <dcterms:bibliographicCitation>Ontwikkelingen in het marktonderzoek : jaarboek 2012 / MarktOnderzoekAssociatie. - Haarlem : De Vrieseborch, 2012. - S. 211-228</dcterms:bibliographicCitation> <dcterms:abstract xml:lang="und">De Nederlandse verkiezingen zijn de grilligste van West-Europa: kiezers veranderen in groten getale van stemvoorkeur. Maar zijn deze veranderingen willekeurig, of worden ze gestructureerd door onderliggende ideologische dimensies? We toetsen verschillende theorieën over de structuur van de Nederlandse kiezersmarkt op gegevens uit het 1Vandaag Opiniepanel (1VOP), met 54.763 respondenten en 53 peilingen tussen november 2006 en juni 2010. We beschrijven de veranderingen in stemvoorkeur van deze respondenten, en analyseren de structuur in hun veranderingen. We komen tot verschillende conclusies. Het Nederlandse partijstelsel wordt gestructureerd door een sociaaleconomische en een sociaal-culturele dimensie. Nederlandse kiezers zijn weliswaar volatiel, maar die volatiliteit is begrensd: ze blijven trouw aan een blok van linkse partijen (PvdA, SP, GL) of een blok van rechtse partijen (CDA, VVD, TON en PVV). D66 neemt als enige een centrale positie in, als spil in deze politieke ruimte. Hoewel de gevestigde partijen voor grote electorale uitdagingen staan, wijst de electorale grilligheid geenszins op een crisis van de Nederlandse partijendemocratie.</dcterms:abstract> <dc:creator>Meer, Tom van der</dc:creator> <dc:contributor>Elsas, Erika van</dc:contributor> <dc:contributor>Meer, Tom van der</dc:contributor> <foaf:homepage rdf:resource="http://localhost:8080/jspui"/> <dc:creator>Lubbe, Rozemarijn</dc:creator> <dc:contributor>Lubbe, Rozemarijn</dc:contributor> <dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/42"/> <void:sparqlEndpoint rdf:resource="http://localhost/fuseki/dspace/sparql"/> <dc:creator>Brug, Wouter van der</dc:creator> <bibo:uri rdf:resource="http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/22274"/> <dc:language>und</dc:language> <dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2013-03-13T14:05:20Z</dc:date> <dc:contributor>Brug, Wouter van der</dc:contributor> <dcterms:issued>2012</dcterms:issued> <dc:contributor>Elff, Martin</dc:contributor> <dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/42"/> <dcterms:available rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2013-03-13T14:05:20Z</dcterms:available> <dc:creator>Elff, Martin</dc:creator> <dc:creator>Elsas, Erika van</dc:creator> </rdf:Description> </rdf:RDF>

This item appears in the following Collection(s)

Search KOPS


Browse

My Account