Erkölcsi igazolás és politikai kötelezettség

Cite This

Files in this item

Checksum: MD5:fac501e9aed5e7ce9fe90bab9f5afb67

TANYI, Attila, 2004. Erkölcsi igazolás és politikai kötelezettség. In: Jogelméleti szemle(4)

@article{Tanyi2004Erkol-17042, title={Erkölcsi igazolás és politikai kötelezettség}, year={2004}, number={4}, journal={Jogelméleti szemle}, author={Tanyi, Attila} }

<rdf:RDF xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/" xmlns:dspace="http://digital-repositories.org/ontologies/dspace/0.1.0#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > <rdf:Description rdf:about="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/17042"> <dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/52"/> <dcterms:title>Erkölcsi igazolás és politikai kötelezettség</dcterms:title> <dc:language>und</dc:language> <dc:contributor>Tanyi, Attila</dc:contributor> <dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/40"/> <bibo:uri rdf:resource="http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/17042"/> <dspace:hasBitstream rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/17042/2/Tanyi.pdf"/> <dcterms:alternative>Moral Justification and Political Legitimacy</dcterms:alternative> <foaf:homepage rdf:resource="http://localhost:8080/jspui"/> <void:sparqlEndpoint rdf:resource="http://localhost/fuseki/dspace/sparql"/> <dcterms:available rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2011-11-30T14:05:58Z</dcterms:available> <dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2011-11-30T14:05:58Z</dc:date> <dcterms:bibliographicCitation>First publ. in: Jogelméleti szemle ; (2004), 4.</dcterms:bibliographicCitation> <dcterms:hasPart rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/17042/2/Tanyi.pdf"/> <dcterms:rights rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/page/termsofuse"/> <dcterms:abstract xml:lang="und">Írásom célja John Rawls politikai kötelezettség elméletének vizsgálata. Rawls politikai kötelezettségeinket az igazságosság természetes kötelességeire alapozza, amelyet a normális körülmények között mindenkiben kifejlődő igazságérzet közvetít számunkra. Ebből következően kötelezettségeink igazolása egyben erkölcsi igazolás is: az igazságosság elveinek igazolása. Dolgozatomban az alábbi módon haladok. Az első szakaszban Rawls érvelését vizsgálom meg különos tekinttettel annak a konstrukciónak az elemzésére, amely az igazolás szerepét tölti be elméletében: az összehangolás egyensúlyáról lesz szó. Ez a megoldás számos problémát vet fel, amely közül a legsúlyosabb a pluralizmus figyelmen kívül hagyása. Ezért a dolgozat tematikailag második felét ezen probléma elemzése tölti ki. Azt vizsgálom meg, hogy hogyan változott meg Rawls elmélete, és az igazolás általában annak hatására, hogy figyelembe vette a pluralizmus tényét. Végül a pluralizmus követelményeire és a rawlsi reakció hiányosságaira építve egy lehetséges politikai kötelezzettség koncepciót vázolok fel, amely a közösség politikai kultúrájának interpretálására épít, beillesztve azt egy diskurzus-alapú elméleti keretbe.</dcterms:abstract> <dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/40"/> <dc:rights>terms-of-use</dc:rights> <dcterms:issued>2004</dcterms:issued> <dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/52"/> <dc:creator>Tanyi, Attila</dc:creator> </rdf:Description> </rdf:RDF>

Downloads since Oct 1, 2014 (Information about access statistics)

Tanyi.pdf 155

This item appears in the following Collection(s)

Search KOPS


Browse

My Account