Ανάπτυξη της σύνταξης και μορφολογίας σε παιδιά με φυσιολογική ανάπτυξη και παιδιά με διαταραχές του λόγου

Lade...
Vorschaubild
Dateien
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien.
Datum
2008
Herausgeber:innen
Kontakt
ISSN der Zeitschrift
Electronic ISSN
ISBN
Bibliografische Daten
Verlag
Schriftenreihe
Auflagebezeichnung
URI (zitierfähiger Link)
DOI (zitierfähiger Link)
ArXiv-ID
Internationale Patentnummer
Angaben zur Forschungsförderung
Projekt
Open Access-Veröffentlichung
Sammlungen
Core Facility der Universität Konstanz
Gesperrt bis
Titel in einer weiteren Sprache
The development of syntax and morphology in typically developing children and children with language impairment
Forschungsvorhaben
Organisationseinheiten
Zeitschriftenheft
Publikationstyp
Beitrag zu einem Sammelband
Publikationsstatus
Published
Erschienen in
NIKOLOPOULOS, Dimitrios S., ed.. Language Development and Disorders. Athen: Topos Books, 2008, pp. 277-314. ISBN 9789606760662
Zusammenfassung
Zusammenfassung in einer weiteren Sprache
Fachgebiet (DDC)
400 Sprachwissenschaft, Linguistik
Schlagwörter
Konferenz
Rezension
undefined / . - undefined, undefined
Zitieren
ISO 690MARINIS, Theodoros, 2008. Ανάπτυξη της σύνταξης και μορφολογίας σε παιδιά με φυσιολογική ανάπτυξη και παιδιά με διαταραχές του λόγου. In: NIKOLOPOULOS, Dimitrios S., ed.. Language Development and Disorders. Athen: Topos Books, 2008, pp. 277-314. ISBN 9789606760662
BibTex
@incollection{Marinis2008-42406,
 year={2008},
 title={Ανάπτυξη της σύνταξης και μορφολογίας σε παιδιά με φυσιολογική ανάπτυξη και παιδιά με διαταραχές του λόγου},
 url={http://centaur.reading.ac.uk/14285/},
 isbn={9789606760662},
 publisher={Topos Books},
 address={Athen},
 booktitle={Language Development and Disorders},
 pages={277--314},
 editor={Nikolopoulos, Dimitrios S.},
 author={Marinis, Theodoros}
}
RDF
<rdf:RDF
  xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/"
  xmlns:dspace="http://digital-repositories.org/ontologies/dspace/0.1.0#"
  xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
  xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > 
 <rdf:Description rdf:about="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/42406">
  <dc:language>eng</dc:language>
  <dcterms:title>Ανάπτυξη της σύνταξης και μορφολογίας σε παιδιά με φυσιολογική ανάπτυξη και παιδιά με διαταραχές του λόγου</dcterms:title>
  <dc:creator>Marinis, Theodoros</dc:creator>
  <dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/45"/>
  <dcterms:alternative>The development of syntax and morphology in typically developing children and children with language impairment</dcterms:alternative>
  <bibo:uri rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/42406"/>
  <void:sparqlEndpoint rdf:resource="http://localhost/fuseki/dspace/sparql"/>
  <dcterms:issued>2008</dcterms:issued>
  <dc:contributor>Marinis, Theodoros</dc:contributor>
  <dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2018-05-22T07:53:20Z</dc:date>
  <foaf:homepage rdf:resource="http://localhost:8080/"/>
  <dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/45"/>
  <dcterms:available rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2018-05-22T07:53:20Z</dcterms:available>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
Interner Vermerk
xmlui.Submission.submit.DescribeStep.inputForms.label.kops_note_fromSubmitter
Kontakt
URL der Originalveröffentl.
Prüfdatum der URL
2018-05-22
Prüfungsdatum der Dissertation
Finanzierungsart
Kommentar zur Publikation
Allianzlizenz
Corresponding Authors der Uni Konstanz vorhanden
Internationale Co-Autor:innen
Universitätsbibliographie
Nein
Begutachtet
Diese Publikation teilen