Ανάπτυξη της σύνταξης και μορφολογίας σε παιδιά με φυσιολογική ανάπτυξη και παιδιά με διαταραχές του λόγου

No Thumbnail Available
Files
There are no files associated with this item.
Date
2008
Editors
Contact
Journal ISSN
Electronic ISSN
ISBN
Bibliographical data
Publisher
Series
URI (citable link)
DOI (citable link)
ArXiv-ID
International patent number
Link to the license
oops
EU project number
Project
Open Access publication
Collections
Restricted until
Title in another language
The development of syntax and morphology in typically developing children and children with language impairment
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Publication type
Contribution to a collection
Publication status
Published
Published in
Language Development and Disorders / Nikolopoulos, Dimitrios S. (ed.). - Athen : Topos Books, 2008. - pp. 277-314. - ISBN 9789606760662
Abstract
Summary in another language
Subject (DDC)
400 Philology, Linguistics
Keywords
Conference
Review
undefined / . - undefined, undefined. - (undefined; undefined)
Cite This
ISO 690MARINIS, Theodoros, 2008. Ανάπτυξη της σύνταξης και μορφολογίας σε παιδιά με φυσιολογική ανάπτυξη και παιδιά με διαταραχές του λόγου. In: NIKOLOPOULOS, Dimitrios S., ed.. Language Development and Disorders. Athen:Topos Books, pp. 277-314. ISBN 9789606760662
BibTex
@incollection{Marinis2008-42406,
 year={2008},
 title={Ανάπτυξη της σύνταξης και μορφολογίας σε παιδιά με φυσιολογική ανάπτυξη και παιδιά με διαταραχές του λόγου},
 url={http://centaur.reading.ac.uk/14285/},
 isbn={9789606760662},
 publisher={Topos Books},
 address={Athen},
 booktitle={Language Development and Disorders},
 pages={277--314},
 editor={Nikolopoulos, Dimitrios S.},
 author={Marinis, Theodoros}
}
RDF
<rdf:RDF
  xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/"
  xmlns:dspace="http://digital-repositories.org/ontologies/dspace/0.1.0#"
  xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
  xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > 
 <rdf:Description rdf:about="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/42406">
  <dc:language>eng</dc:language>
  <dcterms:title>Ανάπτυξη της σύνταξης και μορφολογίας σε παιδιά με φυσιολογική ανάπτυξη και παιδιά με διαταραχές του λόγου</dcterms:title>
  <dc:creator>Marinis, Theodoros</dc:creator>
  <dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/45"/>
  <dcterms:alternative>The development of syntax and morphology in typically developing children and children with language impairment</dcterms:alternative>
  <bibo:uri rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/42406"/>
  <void:sparqlEndpoint rdf:resource="http://localhost/fuseki/dspace/sparql"/>
  <dcterms:issued>2008</dcterms:issued>
  <dc:contributor>Marinis, Theodoros</dc:contributor>
  <dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2018-05-22T07:53:20Z</dc:date>
  <foaf:homepage rdf:resource="http://localhost:8080/"/>
  <dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/server/rdf/resource/123456789/45"/>
  <dcterms:available rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2018-05-22T07:53:20Z</dcterms:available>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
Internal note
xmlui.Submission.submit.DescribeStep.inputForms.label.kops_note_fromSubmitter
Contact
URL of original publication
Test date of URL
2018-05-22
Examination date of dissertation
Method of financing
Comment on publication
Alliance license
Corresponding Authors der Uni Konstanz vorhanden
International Co-Authors
Bibliography of Konstanz
No
Refereed