Disent, sociální práva a neoliberální revoluce

Zitieren

Dateien zu dieser Ressource

Dateien Größe Format Anzeige

Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien.

KOLÁŘ, Pavel, 2015. Disent, sociální práva a neoliberální revoluce. In: JIRÍ, Pribán, ed., Václav BELOHRADSKÝ, ed. and others. Lidská práva : (ne)smysl české politiky?. Prag:Sociologické nakladatelství : SLON, pp. 215-226. ISBN 9788074192302

@incollection{Kolar2015Disen-43571, title={Disent, sociální práva a neoliberální revoluce}, year={2015}, isbn={9788074192302}, address={Prag}, publisher={Sociologické nakladatelství : SLON}, booktitle={Lidská práva : (ne)smysl české politiky?}, pages={215--226}, editor={Jirí, Pribán and Belohradský, Václav}, author={Kolář, Pavel} }

<rdf:RDF xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/" xmlns:dspace="http://digital-repositories.org/ontologies/dspace/0.1.0#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > <rdf:Description rdf:about="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/43571"> <dcterms:issued>2015</dcterms:issued> <dcterms:title>Disent, sociální práva a neoliberální revoluce</dcterms:title> <dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/32"/> <dcterms:available rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2018-10-18T09:47:00Z</dcterms:available> <dc:contributor>Kolář, Pavel</dc:contributor> <dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/32"/> <bibo:uri rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/43571"/> <dc:creator>Kolář, Pavel</dc:creator> <foaf:homepage rdf:resource="http://localhost:8080/jspui"/> <dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2018-10-18T09:47:00Z</dc:date> <void:sparqlEndpoint rdf:resource="http://localhost/fuseki/dspace/sparql"/> <dc:language>und</dc:language> </rdf:Description> </rdf:RDF>

Das Dokument erscheint in:

KOPS Suche


Stöbern

Mein Benutzerkonto